Projekt Družstevního dostupného bydlení na Praze 5

Projekt Družstevního dostupného bydlení na Praze 5

15.8.2022

Na počátku listopadu 2021 bylo na návrh radní HMP Hany Kordové – Marvanové schváleno zahájení prací na projektu Družstevního dostupného bydlení s projektem na Radlické ulici v Praze 5. Na jednání dne 23. listopadu předložil místostarosta Tomáš Homola (STAN) souhlas Zastupitelstva MČ Prahy 5 s uzavřením Memoranda o spolupráci mezi Prahou 5 a HMP. 

Městská část Praha 5 je krok od realizace projektu Družstevního dostupného bydlení, který je vzhledem k strmě rostoucím cenám nemovitostí v Praze více než vítaný. „Kromě souhlasu s projektem hlavního města jsem byl pověřen připravit podobné projekty družstevního dostupného bydlení čistě v režii naší městské části,“ dodal místostarosta. Byty v družstevním vlastnictví tak mohou být o několik desítek procent levnější a dostupnější než ty poskytované na trhu s nemovitostmi. Důvod proč tomu tak je, je jednoduchý. Bytové družstvo nebude muset do ceny svých bytů zohledňovat ceny pozemků, které zejména v Praze vyrostly v posledních letech do až absurdních částek. Tyto pozemky totiž město poskytne družstvům bezúplatně. Budoucí členové bytového družstva však budou muset splnit určitá kritéria, aby se mohli stát členy. Např. nesmí mít ve svém vlastnictví jinou nemovitost určenou k bydlení nebo mohou být limitem i jejich případné vysoké výdělky. Následně získají družstevní podíl a musí splnit vkladovou povinnost a začít platit nájemné.

Projekt dostupného družstevního bydlení dostal na Praze 5 zelenou. „Zásady a návrh prvních projektů připravíme pro únorové jednání zastupitelstva. Projekt směřuje na středně příjmové skupiny občanů, kteří při současných cenách bytů a nájmů již nedosáhnou na bydlení za rozumné peníze,“ doplnil Tomáš Homola.

Družstevní bydlení ve Švýcarsku

Tomáš Homola měl v uplynulých dnech možnost navštívit švýcarský Curych, kde se zástupci samospráv, bytových družstev a spolupracujících developerských společností absolvoval odbornou exkurzi po projektech družstevního bydlení, kterými se lze inspirovat při realizaci přípravy projektu na Praze 5.

Švýcarsko je nejenom světovou finanční velmocí, ale dominuje i v počtu bytových družstev, které umožňují středně příjmovým obyvatelům velmi slušné a moderní bydlení. Ve Švýcarsku má družstevní bydlení delší tradici, než u nás v České republice. „Oproti tuzemským družstvům však ve Švýcarsku není možné s družstevním podílem volně obchodovat. Členství v družstvu garantuje právo nájmu bytu s výhodou představující o přibližně 30% nižší nájemné, než je obvyklé v soukromých domech,“ doplňuje rozdíl mezi českým a švýcarským modelem družstevního bydlení Tomáš Homola. Z důvodu výrazných výhod pro obyvatele STAN podporuje vznik podobných neziskových družstevních projektů i v Praze.

Projekty dostupného družstevního bydlení vznikají většinou na základě architektonických soutěží. Pozemky pro družstva poskytuje město nebo kanton zdarma do nájmu. Podmínkou je neziskovost družstva. Člen družstva nesmí vlastnit jakoukoliv nemovitost.

Člen družstva standardně uhradí cca 10% pořizovací ceny bytu jako svůj vklad a potom platí už pouze nájem s tím, že mu byt nikdy nepřejde do vlastnictví. Byt nemůže převést na třetí osobu. Pokud potřebuje byt větší (např. přírůstek do rodiny), požádá si o byt větší. Jakmile se nějaký jiný byt uvolní, je mu vyměněn. V momentě, kdy např. děti dospějí a odstěhují se, musí být tato skutečnost oznámena družstvu společně se žádostí o menší byt.  

Na úvodní fotografii najdete v současnosti nejmodernější projekt družstva Mehr als Wohnen, dokončený v roce 2015 s 395 byty a 1200 obyvateli se zelenými terasami a betonovou fasádou.

Kam jsme v Praze 5 projekt Družstevního dostupného bydlení dotáhli?

Projekt Družstevního dostupného bydlení se od podzimu 2021 výrazně posunul. Poté, co zastupitelstvo Městské části Praha 5 v listopadu 2021 pověřilo místostarostu Tomáše Homolu přípravou dalších kroků, byly počátkem letošního roku zpracovány zásady Družstevního dostupného bydlení v podmínkách Prahy 5 a ty byly schváleny zastupitelstvem v na jeho dubnovém jednání. Současně byla na návrh Tomáše Homoly radou městské části ustanovena pracovní skupina, která připravila zadávací podmínky veřejné obchodní soutěže na vyhledání družstevního partnera v rámci projektu, který připravuje výhradně Městská část Prahy 5. Současně bylo rozhodnuto, že pro projekt bude vybrána lokalita ulice Nad Koulkou v Radlicích, kde byla již v roce 2018 zpracována variantní studie na umístění bytového domu s přibližně 40 byty a nebytovým prostorem v přízemí domu vhodným např. pro místní kavárnu nebo obchod. Pracovní skupina radě současně doporučila, aby v rámci tohoto konkrétního projektu byly upřednostněny rodiny s dětmi, kdy alespoň jedno dítě je mladší 15 let. V rámci připraveného návrhu se tak počítá převážně s vybudováním bytů v kategorii 3kk a 4kk s tím, že menší byty by si ponechala ve svém družstevním vlastnictví MČ Praha 5, přičemž tyto by sloužily pro potřebné profese. Projekt je připraven k realizaci pro nové zastupitelstvo, které vzejde z nadcházejících voleb.

Co se týká projektu hlavního města Prahy v ulici Radlická s předpokládaným počtem bytů až 260, byly ze strany HMP zahájeny konkrétní kroky související s výběrovým řízením na vyhledání družstevního partnera s tím, že soutěž by měla být uzavřena do konce letošního roku. Praha 5 na tomto projektu participuje s tím, že je připravena podílet se svojí investicí na části bytů, které si město ponechá pro preferované profese. Současně by městu zbyly i nebytové prostory v parteru domu podél Radlické ulice, který by měl oživit tuto dnes nevábnou část Radlické ulice.,